პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

15:18:12
25 02 2018
Экономический рост: 002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %  

Каха Кукава на телеканале
23.03.2015