პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:44:57
25 04 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015