პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

13:40:58
18 06 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015